2023 cu Grație! 2024 cu Demnitate!

site în curs de construcție

DAȚI BINELUI O ȘANȘĂ! DAȚI PĂCII O ȘANSĂ! DAȚI VIEȚII O ȘANSĂ!

De ce? Pentru că o ființă superioară, înzestrată cu rațiune și conștiință, prin facultatea de a discerne/prin discernămant alege întotdeauna: binele nu răul, pacea nu conflictul, viața nu moartea.

FORMATOR / TRAINER

autorizat de către Ministerul Muncii, Ministerul Educației și ANC

CURSURI ȘI SEMINARE / ŞEDINŢE INDIVIDUALE

     

„SUNT EU” 

      Cursul „SUNT EU”  este un de program de bază pentru autocunoaştere autoeducare şi dezvoltare personală și se adresează persoanelor care sunt înteresate să investească în principiul viu, care sunt dispuse să renunţe la superficialitate şi să caute profunzimile vieţii. 

1. De ce să participaţi la acest curs:

Mai mult sau mai puţin conştient, fiecare, ne-am definit obiectivele de viaţă, ne-am ales o cale şi un standard de viaţă. Rezultatele obţinute, starea şi situaţiile de viaţă în care ne aflăm, ne arată ce, cum şi cât de bine am ales, cât şi direcţia în care ne-a condus acea cale şi acel standard. Dacă rezultatele nu se încadrează şi nu ne menţin în fluxul evolutiv/echilibrul natural al vieţii, putem oricând să ne schimbăm opţiunile, să ne redefinim obiectivele de viaţă şi să alegem o altă direcţie și un alt standard de viaţă, mai înalt, DESCOPERIREA EULUI ORIGINAL.

 2. Despre ce veţi aprofunda în cadrul cursului şi seminarelor: 

Intensificarea conştienţei, înnobilarea gândirii, dezvoltarea sensibilității și a creativității. Ne dezvoltăm toate aspectele materiale ale vieţii/ne câştigăm existenţa pe niveluri mai înalte de expresie, trăim cu respect, cu demnitate şi cu responsabilitate, iar prin acţiunile noastre răspândim în jur pacea şi nu ne mai interpunem echilibrului natural al vieţii, ci investim în viaţa.

 3. Schimbări benefice posibile după absolvirea programului de curs:

Când suntem dispuşi să renunţăm la superficialitate şi să căutăm profunzimile vieţii, noi ne descoperim EUL ORIGINAL, FIINȚA noastră SUPERIOARĂ și motivația personală de viață.

Cu cât ne cunoaştem mai mult, ne regăsim pe noi, fiinţa superioară, autentică, pe care nimeni nu a reuşit să o vadă până acum, poate nici măcar noi…

4. Programul Cursului „SUNT EU”:

Tipul programului este de educaţie nonformală (neinstituţionalizată), este prezentat de către Titiana Krausz – Formator (Trainer) şi Consilier pentru Dezvoltare Personală, autorizat de Ministerul Muncii, Ministerul Educaţiei Naţionale şi A.N.C. 

Programul este structurat în 10 ore (în 6 ore de Curs şi 4 ore de Seminar) și din 2 ore evaluare, iniţială şi finală / 2 şedinţe individuale.

Nivel: bază

5. Data şi Durata Cursului:

La formarea unei grupe.

Durata medie a cursului este de 12 ore, două ore/săptămână.

Activităţile cursului încep cu evaluările/şedinţele individuale iniţiale, continuă cu activitatea de Curs şi Seminare şi se vor încheia cu evaluările/şedinţele individuale finale. Agenda Cursului se transmite, participanţilor.

6. Investiţie Curs  „SUNT EU”:

Investiţia pentru  Cursul  „SUNT EU” este:  

Opţiunea 1

600 Ron pentru o participare. În cadrul acestei opţiuni Cursul şi plăţile se pot repartiza pe parcursul perioadei de Curs;

Opţiunea 2

900 Ron şi cuprinde 2 participări, participarea iniţială + o participare de consolidare, ce are inclusă o reducere de 50% din preţ, în cadrul altor grupe care se vor organiza în următoarele 6 luni;

Opţiunea 3

1200 Ron şi cuprinde 3 participări, participarea iniţială + 2 participări de consolidare, ce are inclusă o reducere de 50% din preţ, în cadrul altor grupe care se vor organiza în următoarele 6 luni;

Informaţii despre plăţi: Acestea se realizează prin transfer bancar, din care: 50% pentru rezervarea locului, 50% la începerea / parcursul programului de Curs.

Se acordă reducere 25% pentru plăţile integrale efectuate cu 5 zile înainte de începerea programului de curs.

7. Mărimea Grupei: 6 – 8 participanţi. 

8. Locaţia Cursului:

Bucharest City Centre

Prezența: fizică / online.

9. Taxa de Curs include:

Activitatea de prezentare (în ansamblu) a cursului;

Se eliberează la cerere: Certificat de participare, Factura Fiscală.

10. Înscriere şi alte detalii:

Pentru mai multe detalii privind cursul şi pentru înscriere vă rugăm să ne contactaţi la e-mail: oameniipacii@gmail.com sau la telefon 0745043970.

11. Alte Informaţii, preventive:

Pentru eliberarea certificatului de participare la curs/seminar, este necesară prezentarea Cărţii de identinate, în fotocopie;

Alte variante de curs/seminarii /sedințe individuale/consultanţă, personalizate sau cu titlul de cadouri, se pot realiza pe bază de solicitare: de grup sau/şi la sediul solicitantului, etc.

Pentru deschiderea unui curs/seminar, se constituie o grupă cu minimum 6 participanţi;

Data de începere a cursului – la formarea unei grupe;

Dacă grupa nu se formează din motive obiective ale organizatorului, sau nu se reprogramează, suma achitată se  restituie în integralitate în termen de 3 – 7zile.

Dacă participantul renunţă la rezervare / Curs înainte de începerea efectivă a cursului se restituie suma achitata, mai puţin 100 Ron cu titlul de cheltuieli de programare-organizare, iar diferenţa se  restituie în termen de 3 – 7zile.

12. Protecţia datelor cu caracter personal:

Toate datele şi informaţiile personale au caracter confidenţial şi solicită reciprocitate tuturor persoanelor implicate. 

Operator de date cu carater personal: 28200

Asigur Protecţia datelor cu caracter personal prin respectarea Declaraţiei privind protecţia datelor personale de mai jos şi a prevederilor legilor în vigoare.

13. Participare susţinută de Asociaţia Conştiinţa Vieţii:

Oferim participare gratuită pentru două persoane /  Curs prin Asociaţia Conştiinţa Vieţii. Operator de date cu carater personal: 28199

Declaraţie privind Protecţia Datelor Personale

Consider că protejarea datelor cu caracter personal şi asigurarea regimului confidenţial al tuturor informaţiilor personale este o dovadă de respect, a fost şi este prima mea grijă, indiferent de mărimea unei colaborări.

Conform noilor norme ale GDPR, utilizez date cu caracter personal strict în scopul şi pe durata desfăşurării activităţilor / a perioadei de colaborare şi în mod individual.

În mediul on-line transmit doar mesaje cu caracter informativ, referitor la această practică. 

Protecţia Datelor cu caracter personal se realizează la inceputul colaborării, prin acorduri scrise, funcţie de particularităţile şi de dimensiunile activităţilor solicitate.

În fapt, toate datele şi informaţiile personale au caracter confidenţial şi solicită reciprocitate tuturor persoanelor implicate. 

Persoană Fizică (Autorizată) Krausz Titiana Mediator, Consilier pentru dezvoltare personală, Trainer/Formator, Practician Access Bars,  Practician Access Facelift, Practician Access Fundaţie pentru procese de corp şi Practician Procese Access pentru corectarea vederii şi pentru degenecrescenţă maculară.

Formatorul este specialistul în formare care proiectează, derulează, evaluează şi revizuieşte activităţi teoretice / practice şi / sau programe de formare şi dezvoltare a competenţelor profesionale, derulate în instituţii de stat sau privat.