2023 cu Grație! 2024 cu Demnitate! Bine ați venit!

SITE ÎN CURS DE CONSTRUCȚIE

Krausz Titiana

FORMATOR / TRAINER

autorizat de către Ministerul Muncii, Ministerul Educației și ANC

CURSURI ȘI SEMINARE / ŞEDINŢE INDIVIDUALE / ATELIERE

Atelier Consolidarea relaţiilor în Familie”.

Aceste ateliere îşi propun să sprijine restabilirea iubirii adevărate şi consolidarea relaţiilor dintre membrii familiei. 

Pentru dezvoltarea sănătoasă a unei familii (şi a membrilor ei) este necesar ca iubirea să îşi realizeze scopul ei unificator: bucurie, pace şi armonie. De multe ori încurcăm priorităţile, iar lucrurile încep să nu mai funcţioneze şi să apară probleme, discuţii şi supărări sau dizarmonia.

De aceea este foarte important ca fiecare membru al familiei (indiferent de vârstă) să se simtă respectat, înţeles şi iubit.

Durata unui Atelier este de 3 ore, iar Investiţia este de 450 lei. Maximum 6 persoane. 

În funcţie de mărimea unei familii şi de starea relaţiilor se pot oferi la cerere pachete personalizate de 3 – 6 ateliere.

Pentru mai multe detalii şi pentru programări vă rugăm să ne contactaţi la adresa de e-mail: oameniipacii@gmail.com

Protecţia datelor cu caracter personal:

Toate datele şi informaţiile personale au caracter confidenţial şi solicită reciprocitate tuturor persoanelor implicate. 

Operator de date cu carater personal: 28200

Se asigură Protecţia datelor cu caracter personal prin respectarea Declaraţiei privind protecţia datelor personale de mai jos şi a prevederilor legilor în vigoare.

Declaraţie privind Protecţia Datelor Personale

Consider că protejarea datelor cu caracter personal şi asigurarea regimului confidenţial al tuturor informaţiilor personale este o dovadă de respect, a fost şi este prima mea grijă, indiferent de mărimea unei colaborări.

Conform noilor norme ale GDPR, utilizez date cu caracter personal strict în scopul şi pe durata desfăşurării activităţilor / a perioadei de colaborare şi în mod individual.

În mediul on-line transmit doar mesaje cu caracter informativ, referitor la această practică. 

Protecţia Datelor cu caracter personal se realizează la inceputul colaborării, prin acorduri scrise, funcţie de particularităţile şi de dimensiunile activităţilor solicitate.

În fapt, toate datele şi informaţiile personale au caracter confidenţial şi solicită reciprocitate tuturor persoanelor implicate. 

Formatorul este specialistul în formare care proiectează, derulează, evaluează şi revizuieşte activităţi teoretice / practice şi / sau programe de formare şi dezvoltare a competenţelor profesionale, derulate în instituţii de stat sau privat.