2023 cu Grație! 2024 cu Demnitate! Bine ați venit!

SITE ÎN CURS DE CONSTRUCȚIE

Krausz Titiana

AUDITOR FINANCIAR

autorizat de CAFR și ASPAAS

„Meseria este brăţară de aur“ spune un vechi proverb românesc; brăţara fiind un accesoriu valoros și necesar. A avea o meserie (profesie) înseamnă a avea un ansamblu de cunoştinţe teoretice și practice şi o autorizare, în cazul profesiilor liberale.

Servicii desfășurate: Audit statutar/ voluntar al situațiilor financiare anuale; audit intern; misiuni de revizuire a situaţiilor financiare anuale, a situaţiilor financiare consolidate, precum şi a situaţiilor financiare interimare; misiuni de asigurare şi alte misiuni şi servicii profesionale, în conformitate cu standardele internaţionale în domeniu şi cu alte reglementări adoptate de Camera Auditorilor Financiari din România

Pentru informații și colaborări vă rugăm să ne contactaţi la adresa de e-mail: auditorkt@gmail.com

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Auditorul financiar este persoana fizică ce dobândeşte această calitate în condiţiile legii.

Auditul financiar reprezintă activitatea efectuată de auditorii financiari în vederea exprimării unei opinii asupra situaţiilor financiare sau a unor componente ale acestora, exercitarea altor misiuni de asigurare şi servicii profesionale, potrivit reglementărilor legale în domeniu.

Auditul financiar se efectuează de către auditorii financiari sau de firmele de audit care sunt autorizaţi/autorizate în condiţiile legii şi care sunt membri ai Camerei Auditorilor Financiari din România, denumită în continuare Camera, şi constă, în principal, din următoarele activităţi:

a)auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate, în condiţiile legii;

b)auditul situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate, în măsura în care acesta nu constituie un audit statutar, conform legii;

c)misiuni de revizuire a situaţiilor financiare anuale, a situaţiilor financiare consolidate, precum şi a situaţiilor financiare interimare;

d)misiuni de asigurare şi alte misiuni şi servicii profesionale, în conformitate cu standardele internaţionale în domeniu şi cu alte reglementări adoptate de Cameră;

e)audit intern, altul decât auditul public intern.

(4)Auditorii financiari şi firmele de audit pot desfăşura şi alte activităţi, precum:

a)consultanţă financiar-contabilă;

b)management financiar-contabil;

c)pregătire profesională de specialitate în domeniu;

d)expertiză contabilă, evaluare, reorganizare judiciară şi lichidare, precum şi consultanţă fiscală. Persoanele fizice şi juridice care au calitatea de auditor financiar pot efectua activităţile de expertiză contabilă, evaluare, reorganizare judiciară şi lichidare, precum şi consultanţă fiscală, numai după dobândirea, în condiţiile legii, a calităţii de expert contabil, evaluator, practician în insolvenţă sau consultant fiscal, după caz, şi înscrierea ca membri în organizaţiile care coordonează profesiile liberale respective.